آموزش مجسمه سازی (حدیث کماسی)

آموزش مجسمه سازی (حدیث کماسی)

من در سالهای اخیر بخشی از وقت خود را صرف آموزش مجسمه سازی در قالب دوره های کوتاه مدت و همچنین برگزاری ورک شاپ کرده ام. در دوره های کوتاه مدتی که به همراه دوستانم طرح ریزی کرده ایم آموزش ...