طراحی آرم ، ست اداری و هویت سازمانی (حدیث کماسی)

از آنجایی که من قبل از ورود به دنیای مجسمه سازی سه سال در رشته ی گرافیک تحصیل کردم وهمزمان به بازار کار ورود پیدا کردم، چه در دوران تحصیل دانشگاه و چه بعد از آن، ارتباطم را با فضای طراحی گرافیکی قطع نکرده ام. این شاید به دلیل علاقه ام به طراحی آرم و نشانه و یا به واسطه ی موقعیت های کاری پیش آمده بوده باشد. فعالیت من بیشتر در زمینه ی طراحی آرم، ست اداری و هویت سازمانی شرکت ها انجمن ها و موسسات خلاصه میشود.